Om LMS

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er Norges største organisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Vi er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon, og har organisert pårørende siden 1981. Vi organiserer alle som er pårørende til en rusavhengig; om det er familiemedlemmer, venner eller kollegaer.

LMS har lokalforeninger over hele Norge. Den første ble stiftet allerede i 1969. I lokalforeningene kommer man i kontakt med andre pårørende, kan delta i samtalegrupper og lokale kurs. 

LMS arbeider for bedre hjelp til de som rammes av rusproblematikk, både til den rusavhengige og pårørende. Vi jobber for å fremme kunnskap og informasjon om rusrelaterte temaer og om hvordan pårørende opplever sin livssituasjon.

Organisasjonen har blant annet en støttetelefon for pårørende - LMS Pårørendetelefon 800 40 567, vi representerer pårørende i brukerråd, avgir høringsuttalelser og gir ut fagbladet 7:p.

Vi samarbeider med andre organisasjoner på rusfeltet, og er medlem av Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. 

LMS finansieres gjennom midler over statsbudsjettet fra Helsedirektoratet, prosjekt- og sponsormidler og gjennom medlemskontingenten fra medlemmene våre.

 

Mer informasjon: www.motstoff.no   Comments