Nykommere

INFO TIL NYKOMMERE

Ønske den/de som er nye spesielt velkommen, og informere litt om gruppa: Vi er i hovedsak ei selvhjelps- og støttegruppe for pårørende. Vi ønsker å ha fokus på oss selv og våre følelser, og jobber for at vi skal få det bedre selv, og for å bli en god ressurs for de vi har rundt oss.

Gruppa er en lokalavdeling av LMS. Selv om medlemskapet er frivillig for hver enkelt oppfordrer vi til innmelding. 90 % av kontingenten går tilbake til lokalforeningen og sikrer gruppa  bedre økonomi og gir flere muligheter. Det koster 200 kr. i året og man mottar 2 eksemplarer av fagbladet 7:p.

Vi har fast møtestruktur, og den er:

- ønske velkommen, egen velkomst for nykommere

- praktiske saker

- kaffepause

- delinger - opplevelser man trenger å dele med noen

- dagens tema - som er kjent på forhånd,handler ofte om egne følelser


I denne gruppa er det akseptert å bare lytte – det er helt greit å ikke si noe og sende ordet videre til neste mann.

Minne om den moralske taushetsplikten og respekt for anonymiteten.

Selv om du ikke føler deg helt komfortabel med å være her i dag, så håper og ønsker vi veldig å se deg også på neste møte. Dette hjelper oss, og vi vil gjerne dele det med flere. Vi har erfart at i tunge tider er fellesskap viktig. Du kan få en «fadder» som du kan forholde deg til i starten.

Presentasjonsrunde der hver enkelt sier litt om hvorfor vi er her.

De som har verv i gruppa opplyser om det:

Styreleder: Ellen Antonsen

Styremedlem: Carol Skalstad

Styremedlem: Grete Hedenstad


Du velger om du vil si noe eller ikke.

 Comments