Møtestruktur

Møtestruktur for LMS avd. Kongsberg


Ønske velkommen til dagens møte.

      - Målet med å gå her er å forandre perspektivet på problemene våre, og det gjør vi ved å
        forandre våre holdninger og lære å ta vare på oss selv.


Minne om anonymiteten og taushetsplikten.


Hvis nye i gruppa, gå gjennom info på eget ark


Praktiske saker 

Kaffepause 10 – 15 min

Er det noen som har noe de ønsker å dele før vi går til dagens tema. Tilbakemeldinger gis
        på samme måte som til dagens tema.

 


Dagens tema:

      - Jo mer du gir av deg selv til dagens tema, jo mer får du igjen. Dette krever ærlighet
        og åpenhet.Husk at følelsene dine er ikke riktige eller gale, DE ER FAKTA FOR DEG!

      - Tilbakemeldinger kan gis etter som ordet går rundt. Tilbakemeldingene bør begynne med:
        Jeg hører, jeg ser, jeg føler, jeg opplever, jeg kjenner meg igjen på

      - Sjekk antall personer og tid til disposisjon. Alle som ønsker det bør få komme til ordet.                                   

      - Lese innledningen til temaet høyt. 

Til avslutning er det koselig om noen har lyst til å lese noen ord

Takke for frammøte, og ønske alle velkommen tilbake til neste møte


Vi følger vanlig møtekultur, 

og snakker en om gangen

 

 

 

Comments