HjemTrenger du noen å snakke med?

Vi vet at hverdagen for mange kan oppleves tung med korona og smitteverntiltak.
Vi er en lokalforening under Ivareta sentralt

En pårørendegruppe med ulike erfaringer. Vi kan lære av hverandre.
Medlemsmøtene er avlyst inntil videre. Foreningen vår er i drift selv om vi ikke kan invitere til medlemsmøter. Styret har møter digitalt og per telefon og e-post. Selvhjelpsgruppen blir ivaretatt. Så snart det er mulig vil vi åpne opp for aktiviteter. Hold motet oppe, dette skal vi klare sammen.
Kontakt oss gjerne for en telefonsamtale eller et digitalt møte.

Mvh
Ellen Antonsen, tlf: 91327946
Grete Hedenstad, tlf: 48295558
Carol Skalstad, tlf: 99626891
Velkommen til Ivareta Kongsberg.                                
                                                     
 
Vi har møte hver fjerde onsdag fra 18.00-20.00 i de nye lokalene til Kirkens Bymisjon avd. Kongsberg


SAMTALEGRUPPE FOR

PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE

 

Medlemsmøtene er avlyst inntil videre 

 

Adressen er:

  stiksrudgate 1 
                      (gamle Isaksen bokhandel)
      3611 Kongsberg 

 

Email adresse: lmskongsberg@gmail.com

www.lmskongsberg.no

 

TAUSHETSPLIKT ER EN SELVFØLGE HOS OSS!!!